Στη σκεπή μου υπάρχουν σπασμένα κεραμίδια

Συνήθως, κατά την διάρκεια των πρώτων μηνών του φθινοπώρου ελέγχουμε την κεραμοσκεπή του σπιτιού μας για τυχόν βλάβες που αν δεν επιμεληθούμε άμεσα την επιδιόρθωσή τους είναι δυνατόν να προκαλέσουν μεγάλες ζημιές κατά τη διάρκεια του χειμώνα, όταν οι καιρικές συνθήκες είναι αντίξοες. Στον έλεγχο που κάνουμε πιθανόν να εντοπίσουμε ότι κάποια από τα κεραμίδια της σκεπής έχουν σπάσει ή έχουν φθαρεί ή και έχουν μετατοπισθεί από τη θέση τους. Δεν είναι απαραίτητο να ανεβούμε στη σκεπή για να κάνουμε τον έλεγχο της. Αυτός μπορεί να γίνει με ένα ζευγάρι κιάλια από κάποια απόσταση που να μας δίνει οπτική επαφή με τη σκεπή. Στην περίπτωση που εντοπίσουμε κάποιες ζημιές καλό είναι να ζητήσουμε τη γνώμη και τη βοήθεια κάποιου ειδικού τεχνίτη που θα προβεί στην αποκατάστασή τους.