Γιατί τα κεραμίδια πρέπει να είναι αδιάβροχα;

Συνολικά στην Ελλάδα (βάσει της απογραφής κτιρίων), υπάρχουν περισσότερες από 2.000.000 κεραμοσκεπές. Η συντριπτική πλειοψηφία από αυτές χρησιμοποιεί πήλινα κεραμίδια. Μικρό μόνο μέρος αυτών των κεραμοσκεπών (νέες κατασκευές) είναι κατασκευασμένες με κεραμίδια που είναι αδιαβροχοποιημένα κατά την αγορά τους συνήθως για 10 χρόνια. Εξαιτίας της πορώδους δομής του υλικού κατασκευής των κεραμιδιών, ειδικότερα δε σε περιοχές, που κατά τη διάρκεια του χειμώνα παρατηρούνται θερμοκρασίες υπό του μηδενός, η εισχώρηση υγρασίας από τους πόρους του πηλού και η μετατροπή της σε πάγο είναι δυνατόν να προκαλέσει απολέπιση ή ρηγμάτωση του κεραμιδιού και άρα ολική ή μερική καταστροφή του. Για την αποφυγή μικρότερων ή μεγαλύτερων ζημιών, σκόπιμο είναι να προβαίνουμε σε αδιαβροχοποίηση των κεραμιδιών της σκεπής. Η αδιαβροχοποίηση γίνεται με ειδικά για το σκοπό αυτό αδιαβροχοποιητικά προϊόντα, με πολύ μικρή δαπάνη.

Πώς να αδιαβροχοποιήσω τα κεραμίδια της σκεπής του σπιτιού μου;
Η διαδικασία αδιαβροχοποίησης των κεραμιδιών της σκεπής προϋποθέτει την κατάλληλη προεργασία. Αυτή συμπεριλαμβάνει τον επιμελή καθαρισμό της από σκόνες, υπολείμματα λασποβροχής, άλλα ξένα σώματα, καθώς και μούχλα ή μαυρίλες. Η απομάκρυνση της μούχλας και των στιγμάτων γίνεται με ειδικά αντιμουχλικά προϊόντα. Κατόπιν προχωρούμε στην αδιαβροχοποίηση της σκεπής η οποία μπορεί να γίνει με επάλειψη (με ρολό ή/και φαρδύ πινέλο) ή με ψεκασμό από απόσταση 30-40cm από την επιφάνεια με το αδιαβροχοποιητικό που έχουμε επιλέξει. Η εφαρμογή του αδιαβροχοποιητικού γίνεται συνήθως σε μία επίστρωση μέχρι κορεσμού ή σε δύο διαδοχικές επιστρώσεις (η δεύτερη εφαρμόζεται απαραίτητα όταν η πρώτη είναι ακόμη νωπή).

ΠΡΟΣΟΧΗ: Δεν μπορούμε να επανα-αδιαβροχοποιήσουμε κεραμίδια που ήταν ήδη αδιαβροχοποιημένα κατά την αγορά και τοποθέτηση τους για 10 χρόνια.